Jak zorganizować szkolenie dla swoich pracowników?

Każdy z nas pracujący w praktycznie każdej branży musiał kiedyś odbyć szkolenie, aby polepszyć swoje kwalifikacje lub uzyskać pozwolenie na wykonywanie zawodu w sposób całkowicie bezpieczny. Jeden z nas musiał z pewnością wysiedzieć kilka nudnych godzin wykładów przeprowadzanych przez zakłady zajmujące się szkoleniami bhp dla firm lub w ramach obowiązku w wielu zawodach jakim jest…

Czym się zajmuje specjalista BHP?

W myśl przepisów zawartych w Kodeksie Pracy, pracodawca każdy pracodawca, który zatrudnia chociażby jedną osobę na podstawie umowy o pracę musi wywiązać się z obowiązków BHP, jakie nakładają na niego te przepisy. Oznacza to, że musi on zadbać przeprowadzanie szkoleń bhp: zarówno wstępnych, jak i okresowych, a także prowadzić niezbędną dokumentację z zakresu bhp.

BHP dla nowo zatrudnionych osób

Zapobieganie wypadkom w procesie produkcyjnym jest podstawowym obowiązków kadry zarządzającej firmą. Przede wszystkim powinna ona zapewnić załodze bezpieczne warunki pracy. Regularne przeglądy maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych i gazowych są tu podstawą. Ale wpływ na wypadkowość ma również czynnik ludzki. Zdarzają się pomyłki, przyczyną może być też nieznajomość przepisów dotyczących poszczególnych stanowisk.

Internetowe szkolenia BHP

Na pewno każdy z nas regularnie korzysta z różnych opcji i możliwości, jakie daje nam internet. W końcu to właśnie sieć stała się obecnie największą bazą danych. Warto więc to wykorzystać, jeśli chce się szybko zdobyć nowe umiejętności. Już coraz więcej portali oferuje m.in. wirtualne kursy BHP. A dlaczego warto z nich skorzystać?

Bezpieczeństwo to podstawa

Dobrze prowadzona firma to firma dbająca o bezpieczeństwo swoich pracowników. Nie ma nic ważniejszego. Gdy w pracy czujemy się bezpiecznie i wiemy, że nic nam nie grozi, pracujemy efektywniej i przede wszystkim lepiej. Przedsiębiorstwo dbające o bezpieczeństwo swoich pracowników powinno wychodzić poza wymogi prawne.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla Ciebie

Szkolenia z pierwszej pomocy przeprowadzane powinny być jak najczęściej jest to możliwe. Im więcej osób zna podstawowe zasady udzielania takiej mocy, tym większa szansa na to, że uda się uratować człowieka potrzebującego jej w momencie zagrożenia życia. Wtedy znajomość zasad postępowania jest najważniejsza, w grę wchodzi wtedy ocalenie ludzkiego życia.