Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest nazwą obejmującą zbiór zasad bezpiecznego i zdrowego wykonywania pracy oraz kształtowania właściwych i odpowiednich warunków pracy. Na straży przestrzegania wspomnianych przepisów stoi Państwowa Inspekcja Pracy. Każdy zakład pracy zobowiązany jest do postępowania według zasad BHP, zawartych w Kodeksie Pracy, oraz zorganizowania szkolenia bhp dla swoich pracowników. Nie można dopuścić kandydata…

Szkolenia bhp

Wprowadzenie i przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest podstawą i gwarantem sprawnego działania przedsiębiorstwa. Wiedza dotycząca tego jak zachować się podczas wypadku albo jak zachowywać się żeby takiego wypadku uniknąć jest podstawową wiedzą jaką pracodawca musi przekazać pracownikowi.

Kursy BHP

BHP to nic innego jak bezpieczeństwo i higiena pracy. Skrót ten jest bardzo dobrze znany wszystkim osobom, które podjęły się pracy, ale również uczniom, którym od najmłodszych lat przekazywana jest wiedza na ten temat. BHP to przepisy i zasady postępowania, które pozwalają uniknąć wypadków oraz chorób zawodowych. Są to również przepisy dotyczące higienicznego środowiska, w…

Przydatne kursy

W wielu wypadkach nasz pracodawca może dać nam możliwość odbycia różnego rodzaju kursów. Mogą się one okazać bardzo przydatne – na przykład kursy pierwszej pomocy mogą kiedyś przyczynić się do uratowania komuś życia albo udzielenia pomocy jeżeli będziemy świadkami wypadku albo innego zdarzenia losowego. Z tego rodzaju szkoleń na pewno warto skorzystać. W wielu wypadkach…

Po co pierwsza pomoc

W firmach budowlanych bardzo łatwo o wypadki. Podczas pracy na wysokości należy pilnie przestrzegać zasad BHP. Niestosowanie się do nich może grozić trwałą szkodą dla zdrowia a nawet utratą życia. Niebezpieczeństwa czekają nie tylko na rusztowaniach. Ogromne sprzęty budowlane są skonstruowane tak, aby ułatwić pracę budowlańcom, ale często przy braku uwagi mogą ułatwić utratę zdrowia.